Понеділок, 22.01.2018, 12:44
Вітаю Вас Гість | RSS

ДНЗ "Підгаєцький професійний аграрний ліцей"

Категорії розділу
2015 [50]
2016 [29]
2017 [32]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2016 » Вересень » 6 » Звіт директора за 2015-2016 навчальний рік
23:03
Звіт директора за 2015-2016 навчальний рік

Звіт

директора Державного навчального закладу

«Підгаєцький професійний аграрний ліцей»

за 2015-2016 навчальний рік

На протязі 2015-2016 навчального року   колектив ліцею працював на виконання завдань поставлених в Законах України «Про освіту», «Про професійно-технічнуосвіту», чиннихзаконодавчих актах якірегламентуютьдіяльність ПТНЗ, реалізуючидержавнуполітику по реформуванняпрофесійно-технічноїосвіти, виходячиізекономічнихзмін в суспільстві, сучаснихвимог до соціального партнерства іззамовникамиосвітніхпослуг з підготовкиробітничихкадрів.

Навчально-виховнийпроцес в навчальномузакладіздійснювався у відповідності до Плану роботи ліцею на 2015-2016 навчальнийрік,затвердженого педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису.

Контроль навчально-виховногопроцесуздійснювався на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям управлінськихрішень, які попередньоо бговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийнятірішення доводилась до відомаколективу на інструктивно-методичнихнарадах та висвітлювалась на сайтінавчального закладу. Важливим чинником прийняттяуправлінських рішень в питаннях контролю фінансово-господарськоїдіяльності стала система внутрішньогофінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень.

Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності. В сучасних умовах економічного розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох галузях виробництва.

Тому управління сучасним професійним навчальним закладом потребує нових підходів до організації його діяльності.

У своїйдіяльності я дотримуюсь послідовності, систематичності і плановості – це дає належні результати, так як охоплює всі сторони навчально-виховного процесу.

Прийом учнів у 2015-2016 році- 105 учнів

Випускучнів ДНЗ «Підгаєцький ПАЛ» у 2015-2016році – 101 учень.

Перехідний контингент складає -183 учні

План набору на 2016-2017 н.р.- 100 чол.

Перед педагогічним колективом ДНЗ «Підгаєцький ПАЛ» ставиться вирішення завдань по подальшомупрацевлаштуванню наших випускників, це робота на перших робочихмісцях за отриманоюпрофесією, навчання в вищихнавчальних закладах. По виконанню програми розвиткунавчального закладу та результатами інноваційної діяльності за останні роки виконано: створено нову кухню-лабораторію, задоволення потреб регіонального ринку праці; збільшеннянадходжень спец коштів відвиробничої практики; поступове оснащення навчальнихкабінетів та виробничихмайстерень сучасним обладнанням; впровадження інноваційнихтехнологій у навчально-виробничий процес; підвищення якості підготовки учнів училища.

Для якісноїпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до ліцензованихпрофесій училище маєрозвиненуматеріально-технічну базу .Забезпеченістьнавчальнимикабінетами з професійноїпідготовки становить 73%, відповідністьплощі нормативам – 100%, забезпеченістьнавчальнимимайстернями становить 100%, відповідністьплощі нормативам – 93%, забезпеченістькомп’ютернимилабораторіями становить 58%, відповідністьплощі нормативам – 100%.

Усіприміщеннявідповідаютьвимогам, естетичнооформлені, оснащеніпевними засобаминавчання, наочними та методичнимипосібниками. Ведетьсяпостійна робота з поповненняматеріально-технічноїбази ліцею.

Працюєбібліотека яка має великий книжковий фонд (підручники, галузеву та художнюлітературу).

Проводиться робота з організації та контролю навчальногопроцесу.

 • Щорічно в ліцеї розроблюється та затверджується план роботи педагогічної ради.
 • План роботиучбового закладу на рік.
 • Кожнийпонеділок проводиться рада керівництвапридиректорі.
 • Керівникиструктурнихпідрозділівскладаютьпланироботи на місяць та звітують про виконання директору.
 • Один раз на тиждень проводиться ІМН викладачів на різні тематики.
 • Один раз на тиждень проводиться ІМН майстрівв/н.
 • Один раз в місяць проводиться засідання штабупрофілактикиправопорушень.
 • Складенийграфік внутриліцейного контролю за проведеннямнавчально-виховногопроцесувикладачами та майстрами в/н.
 • Працюєстаростат та рада гуртожитку.

Учбовий процес в ДНЗ «Підгаєцький ПАЛ» проходить у відповідності з навчальними планами та програмами теоретичного та виробничогонавчання на підставістандартів. Навчальніпланивиконуються. Вакансійвикладачівнемає. На всіхнавчальнихгрупах є майстривиробничогонавчання.

Йде робота, хоча і не скрізь активно, по укріпленнюматеріально-технічноїбази й КМЗ навчальногопроцесу.

У 2015-2016 роц ліцей отримав ліцензію на професію «Електогазозварник; робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків», що дозволяє учням розширити об’єм знань, вмінь та навичок, допомагає при працевлаштуванні та адаптуванні в умовах сучасного виробництва

 Переможці ІІ  етапу етапі Всеукраїнських олімпіад серед учнів ПТНЗ з базових дисциплін у 2015-2016 навчальному році

Гащак Василина -34гр.- українська мова і література 3 місце, математика-2 місце, економіка- 2 місце

Товпаш Ольга – 24 гр.- фізика І місце

Адамів Андрій – 14 гр.-англійська мова 3 місце

Коцур Маряна -  24 гр.-німецька мова 3 місце

Шегда Богдан-14 гр.- історія І місце

На протязі кожного року наш навчальний заклад згідно плану роботи займається методичною роботою, Працює над методичною темою «Застосування у навчально-виробничомупроцесіпедагогікитолерантності, як запорукипобудови демократичного, стабільного, громадськогосуспільства». За звітнийперіод в лілеї проводять роботу п’ятьметодичнихкомісій:

– Методична комісіяпрофесійхудожньогонапряму ;

– Методична комісіяпрофесійбудівельногонапряму ;

– Методична комісіяпрофесійадміністративно – економічненапряму;

– Методична комісія «Операторівкомп’ютерного набору;адміністраторів;»;

– Методична комісія «Класнихкерівників»;

 

Результатипоетапноїатестації, державноїкваліфікаційноїатестації .

 У 2016 роціпланується до випуску 101особи. Отрималидипломи з відзнакою – 10учнів (10 %) , відповідно по групах:

31-«Слюсар з ремонту автомобілів; тракторист машиніст с/г в-ва; водій автотранспортних засабів»2 чол.

34-«Оператор комп’ютерного набору; касир торговельного залу; продавець продовольчих товарів» 7 чол.

35- «Кухар; офіціант»бармен» -1 чол.

 

Підсумкидержавноїкваліфікаційноїатестації

 

№групи

Середній,%

Достатній,%

Високий,%

група № 31

-

63

37

група № 34

4

56

40

група № 35

16

64

20

група № 37

-

91

9

 

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалося щоквартально на нарадах при директорові,що дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуально-виховну роботу з учнями, що мають пропуски навчальних занять, задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної міліції по поверненню учнів на навчання.

За 2015-2016 н.р. з числа учнів ліцею відраховано 6 учнів, з них 6 самовільно залишили навчання

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять,на контролі в директора щоденне відвідування учнів, черговим адміністратором проводиться підсумки відвідування учнями навчальних занять за день.

Працевлаштування випускників. Робота із потенційними роботодавцями, замовниками робітничих кадрів

Навчальний заклад здійснює підготовкукваліфікованих робітників на базі базової загальної середньоїосвіти. Результатом діяльності педагогічного колективу за навчальнийрік є показник працевлаштування випускників за отриманою професією.

За результатами попередньогопрацевлаштування:

 • Фактичнопрацевлаштовані за отриманоюпрофесією – 43учнів (43%)
 • Розряди з 2х і більшепрофесій – 101учнів( 100%)
 • Продовжатьнавчання у вищихнавчальнихзакладах – 22учнів (22%)
 • Декретнавідпустка –7учнів (7%)
 • Служба в збройних силах України – 1(1%)
 • Вільнепрацевлаштування – 3учні (3%).

 

Дирекцією ліцею  проводиться системна роз’яснювальна робота серед випускників пільгових категорій та роботодавців, до яких за направленням працевлаштовуються випускники пільгових категорій, щодо відповідальності за достовірність даних по працевлаштуванню випускників пільгових категорій які користуються додатковими пільгами по виплаті матеріальної допомоги при працевлаштуванні. При підготовцібюджетнихзапитів на 2016 чіткобудутьплануватисявиплатиучнямпільговихкатегорійвідповідно до термінунавчання та планового випуску.

Потребуєконкретності та системності робота з підприємствами ,які є потенційнимироботодавцями про зміни та вимоги чинного законодавства по працевлаштуваннювипускників, зрозуміло, щоцединамічнийпроцес ,якийзалежитьвідсукупностічинників і тому головнийнапрямроботицеякіснапідготовкаконкурентоспроможногоробітника, виховання в ньомусоціальноївідповідальності за своємайбутнє,можливості довести роботодавцю ,щойогокваліфікаційнийрівеньвідповідаєсучаснимвимогампідприємства.

Діяльністьадміністраціїспрямована на створеннясприятливих умов для якісногопроведенняатестаціїпедагогічнихпрацівників та наступного максимального використанняїї для зростанняпедагогічноїмайстерності, розвиткутворчогопотенціалупедагогів.

Атестаціяпедагогічнихпрацівників у 2016 – 2016навчальномуроціпроводиласявідповідно до Типовогоположення про атестаціюпедагогічнихпрацівників, затвердженого наказом Міністерстваосвіти і науки України ‘ 06.10.2010 року № 930 зізмінами і доповненнями.

Питаннящодоорганізації та проведенняатестаціїпедагогічнихпрацівниківзаймаєзначнемісце в планіроботинавчального закладу.

Опрацьованонормативнідокументищодопроведення в ліцеїатестаціїпедагогічнихпрацівників у 2015 – 2016навчальномуроці.

Вивченняпрофесійноїдіяльностіпедагогічнихпрацівників дало змогуоб’єктивно, повно та всебічнооцінюватиякістьроботикожногопедагогічногопрацівника.

Атестаціяпедагогічнихпрацівників мала комплексний характер, відбуваласяпоетапно.Під час підготовчогоетапуздійснювалосяінформаційно-методичнезабезпеченняпедагогічнихпрацівників, розглядатестаційних умов і вимог на інструктивно-методичнійнараді.

Під час основного етапувивчаласядіяльністьпедагогічнихпрацівників шляхом різноманітних форм психолого-педагогічноїдіагностики та вивченнярезультативностіпрофесійноїдіяльності педагога, якийатестується. Аналізперебігуатестаціїрозглядався на засіданніпедагогічноїради.

Під час підсумковогоперіоду на засіданніпедагогічної ради члени педагогічногоколективуознайомилися з напрацюваннямипедагогічнихпрацівників, якіатестувалися в поточному навчальномуроці.

Для проведенняатестації створено всінеобхідніумови. Протягоматестаційногоперіодупедагогічніпрацівники бралиактивну участь в обласних та училищнихметодичних заходах.

Атестаціїпідлягаливісімпедагогічнихпрацівників.

 

Встановлено посадовий оклад на рівні 11 тарифного розряду:

Майстрам в/н

 • Адамів Б.Б.,Бзовій Г.З., Маркевичу А.Б.

Присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії» Тимчуку І.М.

 

Відповідає  раніше присвоєній   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Садовський Г.М .

Шуль М.В.-  відповідає  раніше присвоєній   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Вихователь-методист

Перенесено атестацію строком на 1 рік (через несвоєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації)- Розмаїтій Н.М.

Належний рівень гласності, інформованості, об’єктивності атестації педагогічних працівників забезпечувався відкритістю, доступністю та прозорістю атестаційних дій, змісту атестаційних характеристик, критеріїв оцінки рівня професійної діяльності, місцезнаходження нормативної та атестаційної документації) а також широким систематичним ознайомленням педагогічних працівників зі своїми правами на всіх етапах атестаційного періоду.

Відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників свою кваліфікацію на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та на базі НМЦ ПТО  у 2015-2016 році пройшли викладачі та майстри:

 • Адамів Б.Б., Маркевич А. Б.,Бзова Г.З., Розмаїта Н.М.

 

Аналіз проведення профорієнтаційної роботи та виконання плану державного замовлення. Робота приймальної комісії.

 

На підставі наказу по навчальному закладу з метою профорієнтаційноїроботи, за педагогічнимипрацівникамибулизакріпленішколиПідгаєцького, Монастириського, Бережанського, Теребовлянського, Козівського районів.Проведена відповіднаробота,яка дала наступнірезультати:

На протязі навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню державного замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ,наукових ,науково-педагогічних та робітничих кадрів,підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів на 105 осіб за заявленими робітничими професіями за якими проводиться підготовка в навчальному закладі за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив ,враховуючи вимоги сьогодення ,зміни в економіці , розуміють ,що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів , а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів та удосконалення системи взаємодії навчального закладу та підприємств і організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників,які дають замовники кадрів нададуть нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В навчальномузакладівідпрацьована система дослідженнязакріпленнявипускників на першомуробочомумісці, постійно проводиться моніторинг по вивченні причин зверненнявипускників до районноїслужбизайнятості. Недолікамивважаюформальневідношення до узагальненнявиявлених в процесімоніторингу причин не закріпленнявипускників на першомуробочомумісціЗвертаюувагу на необхідністьпроводитисистемнийаналіз причин не можливостіпрацевлаштування за професієювипускниківта робота по усуненню таких.

Протягомнавчального року внесенізміни та затверджені правила прийому на навчаннявідповідно до Типових правил прийому.

Профорієнтаційна робота проводиться на базішкіл району протягомнавчальногороку,фактичнопопередньо   відслідковуються та аналізуютьсядані про перспективи набору , враховуючикількістьвипускниківшкіл.

Згідно Державного контракту на підготовкуробітничихкадрів у професійно-технічнихнавчальних закладах , щопопередньоподаний на Міністерствоосвіти і науки план державного замовлення на наступнийнавчальнийрік становить 100учнів ,вважаю ,враховуючичисельністьвипускників та системнупрофорієнтаційну роботу, реально йогозабезпечити.

Завданняпедагогічногоколективу на майбутнє:

 1. Створитиматеріально – технічну базу за професією «Електрогазозварник; робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків».
 2. Покращити матеріально-технічну базу всіх професій
 3. Реконструювати приміщення гаражу на полігоні під газозварювальну майстерню
 4. Проліцензуватиробітничіінтегрованіпрофесії.
 5. Розпочати роботу по акредетаціїнавчального закладу  по професії «Водій АЗ»
 6. Провести капітальний ремонт музею та коридорів і сходових кліток корпусу №1
 7. Проводитиактивну роботу по профорієнтації та довести контингент до 300учнів.

Все щозроблено в ліцеї, це робота трудового колективу, учнів і мене, як директора.

Категорія: 2016 | Переглядів: 165 | Додав: xotabych94 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz