Середа, 29.01.2020, 12:44
Вітаю Вас Гість | RSS

ДНЗ "Підгаєцький професійний аграрний ліцей"

Категорії розділу
2016 [29]
2017 [32]
2018 [27]
2019 [52]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт директора

Звіт директора за 2017-2018 навчальний рік

У своїй діяльності я  керувався Конституцією України, законами  України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998р. №1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999р № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999р. № 992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006р.        № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновниками, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також Статутом навчального закладу.

Статут професійного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів, зазначених у абзаці першому пункту 1.6 розділу 1 Статуту і вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,  Кодексу законів про працю України, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

Керівництво діяльністю ПАЛ здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладання з ним контракту Міністерства освіти і науки України у відповідності із законодавством України.

Директор ПАЛ:

а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

б) діє від імені професійного аграрного ліцею;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності ПАЛ;

г) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів.

Основним видом діяльності навчального закладу  є професійно-технічна освіта.

 

Протягом  2017-2018 навчального року колектив ліцею працював на виконання завдань поставлених в Законах України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», чинних законодавчих актах,  які регламентують діяльність ПТНЗ, реалізуючи державну політику по реформуванню професійно-технічної освіти, виходячи із економічних змін в суспільстві, сучасних вимог до соціального партнерства із замовниками освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів.

Навчально-виробнича робота за звітний період проводилась згідно плану роботи  ліцею на 2017-2018навчальний рік.

Формування учнівського контингенту здійснювалося відповідно до професій, зазначених у ліцензії, з числа випускників шкіл, які мають базову загальну середню освіту на підставі договорів з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та згідно державного контракту на підготовку робітничих кадрів. Станом на 01.09. 2017 року контингент ліцею складав 238учні. Під час навчального року відсів учнів складає16 учнів, що становить 6,7 % від контингенту.

Причини відрахувань:

самовільно залишили навчання-9 уч.;

за сімейними обставиними-3 уч. ;

перевід в інші навчальні заклади :3 уч.;

інші причини:  1 уч.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників предметів спеціального циклу здійснюються в обласному навчально-методичному центрі.

За 2017-2018 навчальний рік підвищення кваліфікації пройшли 6 педагогічних працівників, з них:

 • майстри в/н 1;
 • викладачі загальноосвітньої підготовки2 ;
 • викладачі професійно-теоретичної підготовки – 3;

Протягом навчального року атестовано 6 педагогічних працівників: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 чол.; присвоєно 13 тарифний розряд - 1чол.;

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст вищої категорії–2чол,

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2 чол.;

присвоєно педагогічне звання старший викладач - 3 чол.

Робота  педагогічної ради в 2017-2018навчальному році проводилась відповідно плану, який був затверджений на 1-му засіданні педагогічної ради і був виконаний протягом навчального року в повному обсязі.

Підсумки випуску:

 • кількість учнів випускного курсу, всього –96 чол.;
 • дипломи з відзнакою – 11чол. оператор комп’ютерного набору; адміністратор
 • робітничу кваліфікацію з двох і більше професій, всього – 96чол.;
 • розряди (класи,категорії) нижчевстановлених–5чол.,

Підсумки ДПА:

Українська мова:-95 учнів

Початковий рівень:-59 чол/62%;

Середній рівень:-33/чол/35%;

Достатній рівень:-3чол/3%;

Якість знань- 3,3%

Історія України:24 учні

Початковий рівень:---;

Середній рівень:-11/чол/46%;

Достатній рівень:-13чол/54%;

Якість знань- 54%

Математика:71 учні

Початковий рівень:---;

Середній рівень:-46/чол/65%;

Достатній рівень:-25чол/35%;

Якість знань- 35%

Інформатика:49 учнів

Початковий рівень:---

Середній рівень:- 16/чол/33%;

Достатній рівень:- 32чол/65%;

Високий рівень:- 1/2%

Якість знань- 67%

Біологія:21учнів

Початковий рівень:---

Середній рівень:- 9чол/42%;

Достатній рівень:-12/58%

Якість знань- 58%

Історія України:25учнів

Початковий рівень:---

Середній рівень:- 14чол/56%;

Достатній рівень:-11/44%

Якість знань- 44%

Підсумки ДКА

№ групи

Середній,%

Достатній,%

Високий,%

група № 31

4

88

8

група № 34

 

72

28

група № 35

 

55

45

група № 37

13

50

37

Підсумки попереднього  працевлаштування:

кількість випускників,які отримали направлення на працевлаштування за професією :

Група

Працевлаштовані

Навчання

Армія

Декретна відпустка

Не працевлаштовані

31

13

5

 

 

7

34

14

8

 

1

2

35

15

-

 

1

6

37

16

3

 

 

6

Разом

54

19

 

2

21

Навчально-виробнича діяльність:

 • виготовлено промислової продукції та надано послуг населенню учнями у процесі навчання на суму –  108,5 тис.грн.;
 • вироблено  сільськогосподарської продукції на суму – 603149 грн.;
 • навчально-матеріальна база ПТНЗ поповнилась,всього на – 11000грн.;
 • бібліотечні фонди навчальної літератури –12000  грн.
 • дохід від виробничої практики – 40,1 тис.грн.

Методична робота ліцею спрямована на пошук, підтримку і пропаганду педагогічного досвіду викладача, а також діяльності всього педагогічного колективу з питань новітніх технологій, організації навчально-виховної роботи.

Єдина творча проблема, над якою працює інженерно-педагогічний колектив на протязі кількох років – це «Формування професійних компетенцій сучасного робітника засобами педагогічних інновацій».

Методичний кабінет має паспорт кабінету та  оснащений комп’ютером.

Здійснюється методична робота у закладі згідно з єдиним планом, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно-методичних та методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу навчального закладу.

Навчальний заклад намагається постійно оновлювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, за яких весь педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та на успішну організацію навчально-виховного процесу.

Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради, навчально-методичної ради та через діяльність методичних комісій.

Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені терміни. Розглядаються всі заплановані питання та приймаються рішення по кожному питанню з терміном їх виконання. Педагогічна рада ліцею визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи.

Згідно планів роботи щомісяця проводяться інструктивно-методичні наради, на яких вивчаються та обговорюються нормативні документи, доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Розглядаються також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної роботи, гурткова робота, конкурси професійної майстерності, олімпіади.

З метою цілеспрямованої роботи колективу, в ліцеї створена начально-методична рада, до складу якої ввійшли директор ліцею, заступники, голови методичних комісій, методист. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, семінарів.

В ліцеї працюють 5 методичних комісій:

 • гуманітарних дисциплін  (голова Мицьо О.І., викладач вищої категорії);
 • природничих дисциплін (голова Петришин О.Д., викладач вищої категорії);
 • професій автомобільного транспорту, електротехнічного виробництва, будівельно-ремонтних робіт  (голова Плугатор О.О., викладач вищої категорії);
 • професій громадського харчування; оператор комп’ютерного набору, адміністратор» (голова Ковалик Н.С., викладач І категорії);
 • класних керівників, майстрів виробничого навчання і вихователів»  (голова Розмаїта Н.М., викладач вищої категорії).

Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань, які проходять 1 раз в місяць.

Засідання методичних комісій проводяться як у традиційній формі, так і  у формі семінару, педагогічного діалогу, круглого столу, педагогічного консиліуму, диспуту.

            В ліцеї розроблена електронна база комплексно-методичного забезпечення професії «Оператор комп’ютерного набору», «Комп’ютерні системи та мережі» - 75%; предмет «Основи технічного редагування та оформлення тексту» - 81%.

            Викладачем фізики та інформатики Романишин М.В. розроблено «Кросворди і ребуси з фізики», розміщені  на освітньому порталі Super.urok та  на сайті «Шкільне життя» - позаурочний захід «Дзвони Чорнобиля гудуть по Вкраїні…»

Викладач професійно-теоретичного навчання Залуцька Н.А. взяла участь у конкурсі методичних розробок по предмету «Технологія приготування їжі» на тему: «Технологія приготування безалкогольних змішаних напоїв» і нагороджена Дипломом ІІІ ступеня в номінації «Методичні розробки стосовно змісту освіти (навчальні посібники, довідники, тестові завдання)».

            У 2017-2018 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники:

Тернопільський ОКІППО

Гула Галина Михайлівна –   історія

Кулик Олена Михайлівна – німецька мова

Плугатор Олег Олегович – Захист Вітчизни

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Васечко Раїса Григорівна – професійно-теоретична підготовка

Середний Петро Олегович – професійно-теоретична підготовка

Пухайло Юрій Йосипович – майстер виробничого навчання.

У 2018 році атестувалось 6 педагогічних працівників,

з них: майстри виробничого навчання – 1, викладачі професійно-теоретичної підготовки – 2, викладачі загальноосвітніх дисциплін – 3.

На рівні ліцею проведено відкриті уроки з:

Інформатики - викладач Романишин М.В.

історії України - викладач Гула Г.М.

професійно-теоретичного навчання – викладач  Середний П.О.

професійно-теоретичного навчання – викладач  Мазурчук І.М.

Для різних категорій педагогічних працівників проводилися майстер-класи. Так для викладачів загальноосвітніх дисциплін був проведений майстер-клас викладачем історії Гулою Г.М. на тему: «Нетрадиційні прийоми активізації учнів», а для викладачів професійно-теоретичного навчання  викладач Ковалик Н.С. провела майстер-клас на тему: «Ігрові технології навчання».

Майстер в/н Вітенок Л.Ф. провела майстер-клас по професії «Кухар; офіціант; бармен» на тему: «Способи сервірування фуршетних столів», по професії «Електрогазозварник» майстром в/н Лабою В.Б. проведено майстер-класи  на тему : «Зварювання мідних труб спеціальним газовим пальником»  та  «Паяння поліпропіленових труб».

Значна увага у навчальному закладі приділяється розвитку та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників. З цією метою організовано школи передового педагогічного досвіду (керівник Кусій Г.В.)    та   молодого педагога (Розмаїта Н.М.). Школа передового педагогічного досвіду об’єднує в своїх рядах педагогів з високою кваліфікацією та педагогічними званнями, які працюють над цікавими методичними проблемами, впроваджують в навчальний процес інноваційні технології, займаються навчально-методичною діяльністю.

У школі молодого педагога навчаються   викладачі і майстри виробничого навчання, які ще не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. На заняттях школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до підготовки і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної документації, надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді педагоги відвідують уроки у наставників. Перед ними виступають досвідчені педагоги, діляться своїм досвідом роботи, дають поради та рекомендації.

            Члени  методичних комісій на своїх засіданнях запропонували вивчити досвід роботи творчих  викладачів:

Мицьо Ольга Іллівна – викладач  української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, педзвання «старший викладач»

Пелещак Ольга Петрівна викладач  математики, спеціаліст вищої категорії, педзвання «старший викладач»

Васечко Раїса Григорівна  викладач  професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії, педзвання «старший викладач».

     Методистом ліцею   досвід педагогічної діяльності викладачів узагальнений  і представлений  у  формі бюлетня, в якій розкриті методи і форми роботи даних викладачів. 

            Колективна форма методичної роботи виникла з потреб педагогів відповідно до нових досягнень психолого-педагогічної науки впроваджувати різні форми і методи інформаційної технології у навчальний процес.

            У 2018 році викладач Кулик Олена Михайлівна  пройшла навчання в Тернопільському ОКІППО в тренінгу для вчителів французької та німецької мови на тему: «Діяльнісно орієнтований підхід до побудови сучасного уроку іноземної мови» і отримала Сертифікат №188. 

            Інноваційна діяльність викладачів забезпечує рівень методичної підготовленості викладачів до організації навчально-виховного процесу; сприяє застосуванню в практику професійно-педагогічної діяльності оптимальних способів і методики викладання навчальних дисциплін; підвищує рівень професійної майстерності та  сприяє розвитку професійної культури педагогів.

            Інноваційний проект «Влив електромагнітного поля на живі організми» - викладач Романишин М.В.; галузі застосування: медицина, біологія, хімія, екологія, астрономія; тема впливу електромагнітного поля на живі організми подана у формі презентацій, брошур, буклетів відповідно до названих галузей застосування.

Пріоритетні напрямки методичної роботи:

 1. Підвищення педагогічної майстерності викладачів через оптимальну структуру навчально-методичної роботи.
 2. Надання методичної допомоги малодосвідченим педагогам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом.
 3. Модернізація  та удосконалення матеріально-технічної бази кабінету, поповнення його методичними розробками.
 4. Поглиблення педагогічних знань, методики навчання, вивчення директивних матеріалів, документів МОН України.
 5. Методична робота з вивчення та узагальнення передового пелагічного досвіду, вивчення його шляхів використання

Методична робота в ліцеї ведеться згідно  планів,  має сильні і слабкі сторони.   Слід акцентувати увагу на такі напрямки методичної роботи:

 • несформована електронна база КМЗ предметів,  професій;
 • недостатніми є  методичні напрацювання членів МК та самоосвіта педпрацівників.

            Відповідно до концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти інженерно-педагогічний колектив ліцею у співпраці з батьками, органами учнівського самоврядування проводить цілеспрямовану  роботу з формування в учнів загальнолюдських  цінностей і моралі, національної самосвідомості, виховання розвиненої і активної особистості молодого робітника. Підгрунтям   для організації діяльності учнів у позаурочний час став нагромаджений позитивний досвід кращих класних керівників,  майстрів в/н,  вихователя,  традиції ліцею, уміле використання  наявної матеріальної бази для організації виховної роботи, національно – виховне спрямування, оформлення навчальних приміщень, гуртожитку, бібліотеки.

Дирекцією ліцею створено всі умови для вільного розвитку особистості учня, вияву  і активізації його творчих здібностей шляхом включення у різноманітні види діяльності; зокрема національно-патріотичну,   громадянську, морально-етичну, естетичну, трудову та інші.

Перспективний план виховної роботи на рік, план роботи класних керівників вихователя бібліотеки,  гуртків,  клубів за інтересами забезпечують цілеспрямованість позаурочної зайнятості учнів. Вживаються дієві заходи щодо оновлення змісту,  форм і методів виховної роботи, впроваджуються в виховний процес основні положення Концепції національно-патріотичного  виховання молоді, затвердженої на засіданні колегії Міністерства освіти і науки України від 27.03.2015р. Діяльність учнів у проведенні уроків мужності, присвячених героям АТО, зустрічі з кіборгами, захисниками Донецького аеропорту, уроків історії, свят рідної мови, літературно-мистецьких заходів, присвячених Т.Г. Шевченку, Лесі  Українці, інформаційно-просвітницьких і виховних годин, присвячених  героям Крут, роковинам Голодомору, історичним діячам та видатним особам України, конкурсів групової художньої самодіяльності сприяє формуванню патріотизму, естетичних і етичних цінностей,  розширенню світоглядних позицій.  На протязі 2017- 2018 року в ліцеї велася робота: по естетичному вихованню. Прилученню учнів до скарбів народної творчості, фольклору сприяє робота двох художніх колективів, які мають звання Народного – це «Калина», «Знай наших!».

У різних формах позаурочної зайнятості ( гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами) згідно планів роботи та списків задіяно понад 70 %  учнів від загального контингенту. В нас працює 11 гуртків та клубів за інтересами. Але на жаль з них цього року працювали лише клуб  «Подруга» ( Кулик О.М. ) яка  провела і підготувала 2 прекрасних заходи, клуб «Ми і Європа» Плугатор О.І. та тов. Родина ( Розмаїта Н.М. ).  Добре спрацював і Садовський Г.М., адже наші спортсмени  на обласних змаганнях здобули призові місця. Клубу «Закон і ти» ( Гула Г.М. ),  лекторію «За здоровий спосіб життя» ( Кусій Г.В. ) , клубу «Патріот» ( Плугатор О.О.)  побажаня працювати краще.

Значну увагу приділялась профілактиці та попередженню правопорушень серед учнів. В ліцеї створений і  працює  штаб  профілактики. У 2017- 2018 навчальному році було проведено 2 розширених  засідань штабу на яких  розглядалась поведінка  та навчання учнів.

На внутріліцейному обліку стояло 4 учні – за пропуски занять без поважних причин , порушення правил поведінки у громадських місцях , в гуртожитку, на уроках. На всіх учнів соціальним педагогам були складені індивідуальні психолого – педагогічні карти, класні керівниеи вели щоденники спостереження.

   Кількість злочинів за звітний період становить 1.

 Окремо велася індивідуальна робота  з учнями . що опинились в складних життєвих обставинах та потребують психологічної підтримки.

З метою посилення правової роботи ліцей тісно співпрацює з державними установами та громадськими організаціями: центрами  соціальних служб для дітей, сім’ї  та молоді, служби у спавах дітей, кримінальної поліції у справах дітей, медичними установами.

Спільно з ними проводилася профілактична робота з попередження поширення ВІЛ СНІДу, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, правопорушень в учнівському середовищі. Спільно з гросадськими молодіжними організаціями проводяться заходи з попередження проблем насильства, торгівлі людьми.  Два рази в рік в ліцеї проводяться місячники правових знань для молоді.

В ліцеї також проводилася просвітницька робота щодо формування здорового способу життя.  До дня боротьби зі СНІДом всі учні ліцею прийняли активну участь  виставці – огляді   плакатів, рисунків на тему «СНІД - чума XXI ст.

Специфікою    виховної роботи в ліцеї є те, що певна частина учнів проживає в гуртожитку, відірвана від сім’ї, і тому саме напрям роботи –  створення для мешканців  комфортно житлово-побутових  умов, культурних умов  є пріоритетним. Огляди і конкурси на кращу кімнату, робота ради гуртожитку,  різноманітні розважальні заходи,  спрямовані   зробити життя мешканців гуртожитку затишним, насиченим і повноцінним, навчають їх культури поведінки і  спілкування. В 2017 -2018 н.р. в гуртожитку  проживало 59 учнів. Ліцей є опікунами 7 дітей- сиріт.

Методкомісія класних керівників. Майстрів в/н. вихователів працювала відповідно до плану роботи, який був складений і затверджений . За даний навчальний рік було проведено: інструктивно-методичні наради щодо планування виховної роботи в навчальних групах  та проведення виховних заходів, ведення групової документації щодо заповнення соціального паспорта. ( заст.директора з НВР Пастущин Т.П. )

Планувалися такі відкриті години спілкування в групах: № 34 – викладач  Романишин М.В. № 25 – викладач  Залуцька Н.А.;  № 35 – кл.керівник Мицьо О.І.

Відкриті просвітінформації: в гр № 27 майстер в/н  - Нікітюк В.А., в  гр. № 34 майстер в/н  - Симко О.Р. , в гр. № 25 майстер в/н  - Мазурчук І.М. Усі виховні заходи , відкриті просвітінформації , відкриті години  спілкування біли проведені на високому фаховому рівні і носили національно – патріотичний характер, любов до Батьківщини, до обраної професії,  духовного відродження. На засідані  методкомісії класні керівники обмінювалися досвідом роботи та був проведений огляд творчих педагогічних робіт класних керівників та майстрів в/н,   презентація «Портфоліо класного керівника». Поряд з проведеними заходами на жаль і є що не провели   відкриті заходи -  це Ковалик Н.С. і Тюк І.І.

  За минулий навчальний рік в ліцеї проводилась належна  спортивно-фізкультурна робота.  В  ліцеї   проведені змагання з настільного  тенісу, шахів, легкої атлетики, «Козацька наснага».

За 2017 рік  в обласній спартакіаді  ліцей зайняв ІІ загальнокомандне місце (ІІ підгрупа):

 • шахи (дівчата) – ІІІ місце 
 • «Козацька наснага» ІІ місце
 • настільний теніс – ІУ місце

     В 2018 році збірні команди ліцею прийняли участь у змаганнях з баскетболу (3х3), «Козацькаи наснага»,  легка атлетика і зайняли ІУ місце в командному заліку.

            На придбання спортінвентаря було  витрачено  було 4000 грн.

Основними джерелами фінансування ліцею є обласний бюджет та надходження до спеціального фонду.

 Кошти загального фонду бюджету виділяються в основному на виплату заробітної плати, стипендії , харчування лише дітям-сиротам та на оплату комунальних послуг. Зовсім не виділяються на відрядження. Тому всі інші придбання  проводяться із спецфонду.

          За 2017-2018 н.р. на спеціальний фонд надійшло 1 538 407грн. в т.ч. :

 • від господарської діяльності ( від продажі с/г продукції) – 603 149грн.;
 • за платні послуги, а саме: за практику, проживання в гуртожитку, послуги з ПАП «Агропродсервіс» – 897 423грн.;
 • від оренди 4-го поверху гуртожитку – 24 955грн.;
 • благодійні внески – 12 880грн.

            Із загального фонду за 2017-2018 н.р. поновлено аптечки ліками на суму 1 577грн. Придбано продукти харчування  для дітей-сиріт на суму 89 701грн.

  За позабюджетні кошти проведено поточний ремонт майстерні – 178 541грн.,виготовлено та вмонтовано 26 дверних блоків на суму 190 000грн., придбано запчастини до транспортних засобів – 108 572грн., закуплено будівельні та господарські матеріали, насіння, міндобрива та засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, проведено видатки на відрядження. Всього використано – 1 138 700грн.

             На оплату електроенергії затверджено кошторисом на 2018 рік             82 561грн., використано 50 284грн.

            На оплату водопостачання та водовідведення затверджено на рік            8 751грн.,на звітну дату використано 3 848грн.

            На оплату природного газу затверджено 781 462грн. Використано       490 400грн.

Станом на звітну дату заборгованості по комунальних послугах – немає.

За 2017-2018 навчальний рік:

 • проведено поточний ремонт коридорів і сходових  навчального корпусу №1, №2, їдальні, коридорів і сходових, туалетів, умивальників гуртожитку (побілка стін і стелі, фарбування підлоги і дверей)  на суму 6675 грн. ;
 • проведено косметичний ремонт в котельнях №1, №2, ремонт 2 котлів, заміна кранів та 2 задвіжки на суму 1100 грн.;
 • проведено ремонт водогону до гуртожитку із заміною 7 метрів труби &ndash
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz